Ontwerp zonder titel-15

Padelife Academy - Lesreglement

  1. Onder 60 minuten les wordt verstaan, 50 minuten instructie, 10 minuten zelfstandig spelen.
2. Padelife Academy wijst trainers aan bij trainingsgroepen. Padelife Academy is gerechtigd de trainer te allen tijde te veranderen. Wij brengen de cursist bij de eerste mogelijkheid hiervan op de hoogte.
3. Bij de inschrijving vragen we om je beschikbaarheid op te geven. Padelife Academy doet haar uiterste best om een planning te maken die voor iedereen passend is en waarbij de beschikbaarheid van de speler, de beschikbaarheid van de trainer en de beschikbaarheid van de banen in overeenstemming zijn. In sommige gevallen lukt dit niet en vragen we om flexibiliteit van de betrokken partijen. 
4. Een inschrijving voor een les(senreeks) staat niet gelijk aan een plaatsing. Na de inschrijving gaan we aan de slag met de planning. Zodra we deze rond hebben en een plek voor jou of jouw groep hebben berichten we je hier over. 
5. In het geval van 8 weekse cursus reeks zijn de lesdata bij aanvang bekend. Als je een les om een of andere reden moet missen is dit voor rekening van de speler. Wij zullen ons ervoor inspannen dat je de gemiste les in kan halen bij een andere groep van vergelijkbaar niveau, garanties kunnen we hierop niet geven.
6. Tijdens de lessen is de speler verplicht padel- of tennisschoenen te dragen. Dit is met het oog op de eigen veiligheid van de speler en voor het behoud van onze banen. Voldoet cursist niet aan deze voorwaarde zal de trainer de speler de toegang tot de les ontzeggen. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.
7. De vergoeding van de lessen verloopt per factuur en dient voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan
8. Het volgen van de lessen is op eigen risico. Padelife Academy is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het volgen van de lessen.
9. Afzegging van een reeds geplande en bevestigde lessenreeks binnen 1 week voor aanvang van de eerste les verplicht de cursist tot het betalen van het volledig lesgeld. Cursist mag wel een vervanger sturen, van vergelijkbaar niveau.
10. In geval van afwezigheid van een trainer wegens ziekte of anderszins wordt de les ingehaald.
11. Verlenging van een lessenreeks is mogelijk. Cursist houdt dan de dezelfde tijd en dag aan. Indien cursist de reeks wil verlengen, dient cursist dit tijdig door te geven aan Padelife Academy.
12. De cursist heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden ingeval cursist de lessenreeks om welke reden dan ook annuleert. Dit geldt ook in het geval van een blessure, ziekte en/of verhuizing van de kant van de cursist. Padelife Academy is altijd bereid om te kijken naar een andere oplossing.