Ontwerp zonder titel-15

Nacht Socios-reglement

1. Inhoud

Als Padelife Nacht Socio maak je gedurende de looptijd van het lidmaatschap gebruik van de volgende voordelen:
 • Mogelijkheid tot spelen in de nacht
 • Padelife Pakket ter waarde van €50
 • Fysieke Padelife Lidkaart

2. Looptijd

Je kan kiezen voor een looptijd van 6 of 12 maanden. Het abonnement kan op ieder moment ingaan.

3. Reserveren van een Baan

 • Het reserveren van de baan verloopt altijd en alleen via Playtomic. Socio dient zelf de baan te reserveren. 
 • Zonder actieve, geldige reservering kan er niet gespeeld worden. 
 • Reserverings horizon: 14 dagen
 • Maximaal aantal reserveringen per 24 uur op naam: 2
 •  

4. Afsluiten lidmaatschap

 • Voor het afsluiten van het lidmaatschap wordt er een afspraak gemaakt op locatie met een Padelife medewerker.
 • Het inschrijfformulier dient ter plekke ingevuld en ondertekend te worden door de Socio.
 • Bij het afsluiten van het lidmaatschap dient Socio zich te identificeren middels een geldig identiteitsbewijs. Er wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs. 
 • Bij het afsluiten van het lidmaatschap neemt Socio een recente pasfoto mee. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de Padelife Lidmaatschapskaart. 
 • Op basis van het inschrijfformulier en de verstrekte pasfoto wordt een lidmaatschapskaart gemaakt voor Socio.
 • Na het afsluiten van het lidmaatschap ontvangt de socio:
  • een kopie van het inschrijfformulier
  • een kopie van deze ondertekende overeenkomst 
  • de gepersonaliseerde Padelife Lidmaatschapskaart

5. Tarief

 • 6 maanden: €15 per maand
 • 12 maanden: €10 per maand

6. Betalingsvoorwaarden

 • Het bedrag van het lidmaatschap dient bij inschrijving van het abonnement voor de volledige duur van het lidmaatschap vooruit betaald te worden aan de kassa.
 • Bedrag te voldoen bij inschrijving lidmaatschap is afhankelijk van de termijn:
  • 6 maanden: €90
  • 12 maanden: €180

7. Opzegging en tussentijdse opzegging

Daar het abonnementsgeld voor de volledige duur van de termijn vooraf betaald wordt, is opzegging niet nodig. Na afloop van de termijn worden de rechten verbonden aan het lidmaatschap stopgezet. Tussentijdse opzegging en restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.

8. Verlenging

Na afloop van de termijn is verlenging van het abonnement mogelijk. Het gaat feitelijk om een nieuwe inschrijving. De stappen als beschreven onder 4. zullen doorlopen worden.

9. Spelregels nachtpadel

Als Padelife Nacht Socio heb je het recht om 24/7 gebruik te maken van de banen van Padelife. Hier zijn wel nog een aantal regels aan verbonden. Deze regels maken we hieronder duidelijk. Door dit document te ondertekenen ga je akkoord met deze spelregels en met de gevolgen die het niet houden aan deze spelregels met zich meebrengen:
1. Als Padelife Nacht Socio ben je verantwoordelijk voor de spelers die je mee de hal in neemt. Alle schade die ‘s nachts ontstaat wordt verhaald en gelijk verdeeld over de socios die die nacht een reservering op hun naam hebben. Behalve als je bewijs aanlevert waardoor we de schade op de veroorzaker kunnen verhalen, geldt dit verhaalsrecht niet. De volgende maximale schadeposten kennen wij. Afhankelijk van de schade zullen wij (een deel van) deze schade verhalen:
 • padelracket: €150. Exclusief de kosten voor derving. 
 • tribune: €5000
 • plant: €500
 • tapijt: €100 per m2. Exclusief de kosten voor het leggen van het nieuwe tapijt.
 • kunstgrasmat padelbaan: €8500 per baan. Exclusief de kosten voor het verwijderen en plaatsen van de nieuwe kunstgrasmat. Exclusief de kosten van de derving die als gevolg van de schade ontstaan is. 
 • glaswand padelbaan: €1500 per wand a 2m x 4m. Exclusief de kosten van het plaatsen van de glaswand. En exclusief de kosten van de derving die als gevolg van de schade ontstaan is. 
 • hekwerk padelbaan: €625 per hekwerk a 2m x 3m. Exclusief de kosten van het plaatsen van het nieuwe hekwerk en exclusief de kosten van de derving die als gevolg van de schade ontstaan is. 
 • prullenbak: €75
 • piaggio: €7500
 • padelkiosk: €25000
 • onvoorziene kosten als gevolg van schade; mogelijk wordt er schade aangericht aan zaken die we hier niet benoemd hebben.
2. Als Nacht socio:
 1. zorg je ervoor dat er niet meer dan 4 mensen per reservering op jouw naam in de hal aanwezig zijn (inclusief jijzelf). Publiek en/of reservespeler zijn dus niet toegestaan.
 2. ben je als hoofdboeker verantwoordelijk voor het gedrag van je medespelers. Eventuele schade die door hen wordt gemaakt zal door de hoofdboeker (jij) vergoed worden. 
 3. zorg je ervoor dat je je Padelife lidmaatschapspas en een geldig identiteitsbewijs bij je hebt (paspoort, rijbewijs, ID- kaart) als je ‘s nachts komt padellen. Er wordt door bewaking gesurveilleerd. Wanneer de surveillant je om identificatie vraagt dien je deze te laten zien. Ook de spelers die geen lid zijn dienen zich middels een geldig identiteitsbewijs te kunnen identificeren. 
 4. zorg je ervoor dat je geen (geluids)overlast veroorzaakt voor de appartementen boven de ingang; zowel bij het betreden, verlaten als tijdens het verblijf in het pand
 5. zorg je ervoor dat je je rommel voor het verlaten van het pand opruimt; 
 6. zorg je ervoor dat er alleen padel gespeeld wordt op de banen. Het meenemen en gebruiken van een voetbal of andere sportartikelen is niet toegestaan.
 7. zorg je ervoor dat je alle spullen; kiosken, tribunes, planten, aankleding, banen etc. gebruikt waar het voor bedoeld is en deze in nette staat achter laat. 
 8. zorg je ervoor dat je met respect aanwijzingen van Padelife en/of beveiliging opvolgt 
 9. indien je overlast ondervindt van andere spelers, dien je dit meteen te melden aan het personeel via mail info@padelife.nl. We willen tenslotte dat iedereen op een leuke,sportieve en respectvolle manier kan padellen bij Padelife. 
 10. zorg je ervoor dat de nooddeuren in de hal ten allen tijden gesloten blijven, uiteraard behalve in geval van nood. Enkel in geval van brand of gevaar mogen deze gebruikt worden. Bij het foutief gebruiken van deze nooddeuren kunnen er kosten in rekening worden gebracht. 
 11. zorg je ervoor dat na het betreden en na het verlaten van het pand de toegangsdeur terug in het slot valt, om zo ongenodigde gasten buiten te houden. 
 12. hou je je uiteraard ook aan de reguliere Padelife Huisregels
3. In het geval een of meerdere van bovenstaande punten niet nageleefd worden, behoudt Padelife Rottemeren zich het recht voor om leden en bezoekers per direct uit het centrum te verwijderen. Na verwijdering wordt per direct het lidmaatschap stopgezet zonder recht op restitutie van de lidmaatschapsgelden en is het gedurende 1 kalenderjaar niet mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten.
4. Padelife Rottemeren zet een beveiligingsbedrijf in om deze regels te handhaven.