Ontwerp zonder titel-15

Dag Socio-reglement

1. Inhoud

Als Padelife Dag Socio maak je gebruik van de volgende voordelen:
 • Gratis spelen tijdens de daluren
 • 50% korting op het gebruik van het ballenkanon

2. Looptijd

Het Lidmatschap heeft een duur van 3 maanden ( Seizoen). Deze kan enkel worden afgesloten op de eerste dag van de volgende maand.

3. reserveren van een baan

 • Het reserveren van de baan verloopt altijd/alleen via playtomic. Als lid dien je deze zelf te reserveren.
 • Zonder actieve en geldige reservering kan er niet gespeeld worden.
 • Reserveringshorizon is 14 dagen
 • Maximaal aantal reserveringen per 24 uur is 2
 • Maximaal aantal actieve reserveringen per lid is 4

4. Onbeperkt padellen in de daluren

 • Er moeten altijd 4 spelers aan de reservering toegevoegd worden in Playtomic om gebruik te kunnen maken van het voordeel dat het abonnement biedt. 
 • Alleen de spelers die seizoenslid zijn, spelen onbeperkt. Alle overige spelers dienen hun deel van de baan te betalen via Playtomic.
 • In het geval dat je als seizoenslid met een ander seizoenslid (dus met 2 spelers) een baan wilt reserveren kan dat niet geboekt worden via Playtomic (hier heb je altijd 4 spelers voor nodig). Deze reservering dient aangevraagd te worden via info@padelife.nl met benoeming van de namen van de 2 seizoensleden. Reservering moet 48 uur van te voren aangevraagd worden.

5. Ballenkanon

De reguliere kosten voor het ballenkanon zijn:
 • 60 minuten: €50
 • 90 minuten: €75
 • 120 minuten: €100
Socio ontvangt 50% korting op deze tarieven.
 • Reserveren van het ballenkanon gebeurt via info@padelife.nl
 • Betalen van het gebruik van het ballenkanon gebeurt voorafgaand aan de kassa.

6. Afsluiten lidmaatschap

 • Voor het afsluiten van het lidmaatschap wordt er een afspraak gemaakt op locatie met een Padelife medewerker.
 • Het inschrijfformulier dient ter plekke ingevuld en ondertekend te worden door de Socio.
 • Bij het afsluiten van het lidmaatschap dient Socio zich te identificeren middels een geldig identiteitsbewijs. Er wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs. 
 • Bij het afsluiten van het lidmaatschap neemt Socio een recente pasfoto mee. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de Padelife Lidmaatschapskaart. 
 • Op basis van het inschrijfformulier en de verstrekte pasfoto wordt een lidmaatschapskaart gemaakt voor Socio.
 • Na het afsluiten van het lidmaatschap ontvangt de socio 
  • een kopie van het inschrijfformulier
  • een kopie van deze ondertekende overeenkomst

7. Tarief

 

 • 1 maand: €40 per maand
 • 6 maanden: €35 per maand
 • 12 maanden: €30 per maand

8. Betalingsvoorwaarden

 • Het bedrag van het lidmaatschap dient bij aanvang van het abonnement voor de volledige duur van het lidmaatschap vooruit betaald te worden aan de kassa bij Padelife.
 • Bedrag te voldoen bij aanvang lidmaatschap.

9. Opzegging en tussentijdse opzegging

Daar het abonnementsgeld voor de volledige duur van de termijn vooraf betaald wordt, is opzegging niet nodig. Na afloop van de termijn worden de rechten verbonden aan het lidmaatschap stopgezet. Tussentijdse opzegging en restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.

10. Verlenging

Na afloop van de termijn is verlenging van het abonnement mogelijk. Het gaat feitelijk om een nieuwe inschrijving. De stappen als beschreven onder 6. zullen doorlopen worden.