Ontwerp zonder titel-15

Padelabonnement - Voorwaarden

Inhoud:
Als Padelife Abonnementshouder maak je gebruik van de volgende voordelen: Onbeperkt spelen in de daluren
Looptijd:
Het abonnement heeft een looptijd van 1 maand of 1 jaar. Het abonnement kan ieder moment ingaan. Na de gekozen termijn kan het abonnement opnieuw worden aangekocht via Playtomic.
Reserveren van een baan:
 • Het reserveren van de baan verloopt altijd en alleen via Playtomic.
 • De abonnementshouder dient zelf de baan te reserveren.
 • Zonder actieve, geldige reservering kan er niet gespeeld worden.
 • Reserverings horizon: 14 dagen
 • Maximaal aantal reserveringen per 24 uur: 2
 • Maximaal aantal reserveringen totaal op naam: 4
Onbeperkt padellen in de daluren:
 • Er moeten altijd 4 spelers aan de reservering toegevoegd worden in Playtomic om gebruik te kunnen maken van het voordeel dat het abonnement biedt.
 • Alleen de spelers die abonnementshouder zijn, spelen onbeperkt. Alle overige spelers dienen hun deel van de baan te betalen via Playtomic.
 • In het geval dat je als abonnementshouder met een andere abonnementshouder (dus met 2 spelers) een baan wilt reserveren kan dat niet geboekt worden via Playtomic (hier heb je altijd 4 spelers voor nodig). Deze reservering dient aangevraagd te worden via info@padelife.nl met benoeming van de namen van de 2 abonnementshouders. Reservering moet 48 uur van tevoren aangevraagd worden.
Tarief:
 • 1 maand: €40 per maand
 • 1 Jaar: €30 per maand
Betalingsvoorwaarden:
Het bedrag van het lidmaatschap dient bij aanvang van het abonnement via playtomic overgemaakt te worden.
Opzegging en tussentijdse opzegging:
Daar het abonnementsgeld voor de volledige duur van de termijn vooraf betaald wordt, is opzegging niet nodig. Na afloop van de termijn worden de rechten verbonden aan het abonnement stopgezet. Tussentijdse opzegging en restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.
Verlenging:
Na afloop van de termijn is verlenging van het abonnement mogelijk. De abonnementshouder zal van playtomic een mail ontvangen wanneer het abonnement bijna af loopt.